Meja vznemirjenosti. Predstave o spoli ob izkrivljanju begunskih migracij v pretečo grožnjo. (2016)

Stefan Benedik: Meja vznemirjenosti. Predstave o spoli ob izkrivljanju begunskih migracij v pretečo grožnjo. znak 2016, p. 18–32.